CSS Selectors

CSS Selectors

A CSS selector is the part of a CSS rule set that selects the content you want to style. Let’s look at all the different kinds of selectors available, with a brief description of each. Universal Selector The universal selector works like a wild card character, selecting all elements on a page. You’ll recall, from

PowerShell change file/folder date

PowerShell change file/folder date

Windows PowerShell je rozšiřitelný textový (řádkový) shell se skriptovacím jazykem od společnosti Microsoft. Produkt je založen na platformě .NET Framework a z toho vyplývá i jeho odlišnost od ostatních shellů, místo textové roury, jak je tomu u UNIX shellu, obsahuje PowerShell rouru objektovou. PowerShell 2.0 je volitelnou součástí systémů Windows XP SP3, Windows Server 2003,

Nature

Nature

Research scientists are the primary audience for the journal, but summaries and accompanying articles are intended to make many of the most important papers understandable to scientists in other fields and the educated public. Towards the front of each issue are editorials, news and feature articles on issues of general interest to scientists, including current

Jednotková kružnice

Jednotková kružnice

Jednotková kružnice je kružnice o poloměru jedna. Jednotková kružnice se používá k znázornění definic jednotlivých goniometrických funkcí. Tuto kružnici dělíme do čtyř částí zvaných kvadranty. Dále jsou na ní zakresleny stupně a radiány. Jednotková kružnice a tabulky základních hodnot Jednotková kružnice – tmavá včetně tabulky a vzorců Jednotková kružnice – světlá včetně tabulky a vzorců Goniometrické vzorce Goniometrické vzorce odkaz na stažení

Users

Users

Linux add a user using command line tools A. You need to use useradd command, which is responsible for creating a new user or update default new user information The useradd command creates a new user account using the values specified on the command line and the default values from the system. The new user

List command

List command

You can use the ls command to list the files in any directory to which you have access. For a simple directory listing, at the Unix prompt, enter:

This command will list the names of all the files and directories in the current working directory. You can limit the files that are described by