• semafor

    Semafor pomocí javaScript (u)

  • CSS Selectors

  • Tlačítka pomocí CSS3